share
share

خرک مکانیکی ضخیم 4 تن

stands 3 ton
اندازه : 35 سانتی متر ثابت و 59 سانتی متر متغیر
رنگ : کوره ای
checkboardموجود در انبار هیدروصنعت ایرانیان
ارسال توسط هیدروصنعت ایرانیان

415,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon